przelycać

przelycać sie – dogadzać (pol.)

bezokolicznikprzelycać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przelycōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przelycosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przelyco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przelycōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przelycocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przelycajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przelycoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przelycoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przelycoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przelycali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przelycaliście; żeście przelycali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przelycali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przelycała żech; przelycałach; żech przelycała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przelycała żeś; przelycałaś; żeś przelycała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przelycała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przelycały my; my przelycały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przelycałyście; żeście przelycały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przelycały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przelycało żech; żech przelycało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przelycało żeś; żeś przelycało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przelycało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przelycoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przelycoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przelycoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przelycali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przelycali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przelycali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przelycała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przelycała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przelycała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przelycały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przelycały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przelycały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przelycało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przelycało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przelycało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przelycej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przelyco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przelycejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przelyajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przelyoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przelycwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przelycwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przelycwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przelycali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przelycali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przelycała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przelycała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przelycała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przelycały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przelycały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przelycały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przelycało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przelycało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przelycało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przelycoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przelycoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przelycoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przelycali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przelycali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przelycali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przelycała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przelycała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przelycała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przelycały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przelycały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przelycały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przelycało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przelycało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przelycało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przelycoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przelycoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przelycoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przelycali; bydymy przelycać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przelycali; bydziecie przelycać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przelycali; bydōm przelycać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przelycała; byda przelycać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przelycała; bydziesz przelycać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przelycała; bydzie przelycać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przelycały; bydymy przelycać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przelycały; bydziecie przelycać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przelycały; bydōm przelycać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przelycało; byda przelycać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przelycało; bydziesz przelycać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przelycało; bydzie przelycać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzelycany
rzeczownik odczasown.przelycani
Rybnik

 

Dyć si emu niy przelycej, nich jy to, co inksi.

My sie im tam niy przelycały, nawarziły my grochōwki a wszyscy jedli.

Jo ci sie niy byda przelycać, jak zgłodnisz, to sōm przidziesz.

 

Podej dalij…