przebrać

przebrać (sie) – przepełnić, posortować (pol.)

bezokolicznikprzebrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przebiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przebieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przebiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przebierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przebierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przebierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przebroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przebroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przebroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przebrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przebraliście; żeście przebrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przebrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przebrała żech; przebrałach; żech przebrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przebrała żeś; przebrałaś; żeś przebrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przebrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przebrały my; my przebrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przebrałyście; żeście przebrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przebrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przebrało żech; żech przebrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przebrało żeś; żeś przebrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przebroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przebroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przebroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przebrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przebrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przebrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przebrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przebrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przebrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przebrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przebrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przebrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przebrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przebier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przebiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przebiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przebierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przebroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przebroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przebroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przebrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przebrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przebrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przebrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przebrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przebrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przebrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przebrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przebrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przebrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przebrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przebrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przebroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przebroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przebroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przebrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przebrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przebrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przebrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przebrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przebrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przebrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przebrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przebrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przebrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przebrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przebrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzebrany
rzeczownik odczasown.przebrani
Rybnik

POL: (1) przepełnić się, przelać, przesypać ; (2)  posortować, oddzielić.

 

Przebier se te swoji fuzekle, a poskłodej ich do pory.        (tu w znaczeniu „posortuj”!)

Dej pozōr, bo ci tyn kibel za chwila przebiere.

Jutro przebierymy te kartofle, co te drobnioki bydōm prosiyntōm do sfutrowanio, a te wiynksze dlō nas.

Podej dalij…