przelyź

przelyź (sie) – przejść (pol.)

bezokolicznikprzelyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeleza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeleziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przelezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przelezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeleziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przelezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeloz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeloz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeloz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeleźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeleźliście; żeście przeleźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeleźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przelazła żech; przelazłach; żech przelazła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przelazła żeś; przelazłaś; żeś przelazła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przelazła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przelazły my; my przelazły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przelazłyście; żeście przelazły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przelazły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przelazło żech; żech przelazło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przelazło żeś; żeś przelazło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przelazło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeloz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeloz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeloz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeleźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przelazła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przelazła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przelazła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przelazły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przelazły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przelazły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przelazło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przelazło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przelazło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przelyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przelezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przelyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przelezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeloz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeloz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeloz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeleźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeleźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeleźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przelazła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przelazła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przelazła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przelazły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przelazły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przelazły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przelazło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przelazło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przelazło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeloz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeleźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przelazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przelazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przelazła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przelazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przelazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przelazły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przelazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przelazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przelazło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeleziōny
rzeczownik odczasown.przeleziyni
Rybnik

 

Niy wiysz, jako ta kury zaś przelazły, że wszystki locōm po placu?

Pōdź, przelezymy na drugo strōna, bo tam je tretuar.

Dosz rady przelyź bez te ôkno, bo mi sie dźwiyrze zatrzasły, a klucz mōm we pojstrzodku?

 

Podej dalij…