przelazować

przelazować (sie) – przechodzić (pol.)

bezokolicznikprzelazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przelazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przelazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przelazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przelazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przelazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przelazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przelazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przelazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przelazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przelazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przelazowaliście; żeście przelazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przelazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przelazowała żech; przelazowałach; żech przelazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przelazowała żeś; przelazowałaś; żeś przelazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przelazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przelazowały my; my przelazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przelazowałyście; żeście przelazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przelazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przelazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przelazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przelazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przelazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przelazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł przelazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przelazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przelazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przelazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przelazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przelazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przelazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przelazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przelazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przelazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przelazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przelazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przelazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . -
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przelazujcie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przelazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przelazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przelazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przelazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przelazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przelazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przelazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przelazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przelazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przelazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przelazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przelazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przelazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przelazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przelazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przelazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przelazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przelazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przelazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przelazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przelazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przelazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przelazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przelazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przelazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przelazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przelazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przelazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przelazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przelazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przelazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przelazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przelazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przelazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przelazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przelazowali; bydymy przelazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przelazowali; bydziecie przelazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przelazowali; bydōm przelazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przelazowała; byda przelazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przelazowała; bydziesz przelazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przelazowała; bydzie przelazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przelazowała; bydymy przelazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przelazowały; bydziecie przelazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przelazowały; bydōm przelazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przelazowało; byda przelazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przelazowało; bydziesz przelazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przelazowało; bydzie przelazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzelazowany
rzeczownik odczasown.przelazowani
Rybnik

 

Kaj to tam przelazujecie bez tyn płot. Niy umicie iś bez fōrtka.

Ôtok zepsuł nōm sie zōmek we dźwiyrzach a przelazowali my bez ôkno.

Przelazujcie po tej boli jedyn za drugim, bo sam je maras.

 

Podej dalij…