przeniyś

przeniyś (sie) – przenieść (pol.)

bezokolicznikprzeniyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeniesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeniesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeniesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeniesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeniesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeniesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeniōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeniōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeniōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeniōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeniōśliście; żeście przeniōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeniōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeniōsła żech; przeniōsłach; żech przeniōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeniōsła żeś; przeniōsłaś; żeś przeniōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeniōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeniōsły my; my przeniōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeniōsłyście; żeście przeniōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeniōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeniōsło żech; żech przeniōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeniōsło żeś; żeś przeniōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeniōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeniōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeniōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeniōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeniōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeniyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeniesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeniyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeniesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeniōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeniōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeniōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeniōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeniōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeniōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeniōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeniōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeniōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeniōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeniōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeniōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeniōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeniōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeniōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeniōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeniōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeniōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeniōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeniōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeniesiōny
rzeczownik odczasown.przeniesiyni
Rybnik

 

Wejź, przeniyś tego synka do łōżka, bo sam usnōl na leżance.

Doczkej, tata cie przeniesie bez tyn maras.

Pōmōż mi przeniyś tyn szrank, bo jutro przichodzi malyrz biylić.

Podej dalij…