przepasować

przepasować (sie) – przegapić (pol.)

bezokolicznikprzepasować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przepasuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przepasujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przepasuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przepasujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przepasujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przepasujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przepasowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przepasowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przepasowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przepasowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przepasowaliście; żeście przepasowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przepasowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przepasowała żech; przepasowałach; żech przepasowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przepasowała żeś; przepasowałaś; żeś przepasowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przepasowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przepasowały my; my przepasowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przepasowałyście; żeście przepasowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przepasowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przepasowało żech; żech przepasowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przepasowało żeś; żeś przepasowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przepasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przepasowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przepasowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przepasowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przepasowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przepasowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przepasowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przepasowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przepasowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przepasowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przepasowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przepasowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przepasowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przepasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przepasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przepasowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przepasuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przepasuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przepasujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przepasujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przepasowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przepasowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przepasowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przepasowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przepasowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przepasowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przepasowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przepasowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przepasowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przepasowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przepasowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przepasowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przepasowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przepasowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przepasowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przepasowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przepasowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przepasowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przepasowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przepasowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przepasowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przepasowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przepasowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przepasowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przepasowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przepasowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przepasowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przepasowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przepasowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przepasowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzepasowany
rzeczownik odczasown.przepasowani
Rybnik

POL: przegapić jakiś termin, nie dopilnować, zapomnieć.

 

Cały tydziyń była żech czakała na tyn film, a na końcu żech go przepasowała.

Dej pozōr, co niy przepasujesz tego, że jutro do dochtora mosz iś.

Wejź se zygarek, co niy przepasujesz, kedy mosz do roboty iś.

Podej dalij…