przeruścieć

przeruścieć – przerdzewieć (pol.)

bezokolicznikprzeruścieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeruszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeruścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeruści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeruszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeruścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeruszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeruścioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeruścioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeruścioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeruścieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeruścieliście; żeście przeruścieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeruścieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeruściała żech; przeruściałach; żech przeruściała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeruściała żeś; przeruściałaś; żeś przeruściała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeruściała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.przeruściały my; my przeruściały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeruściałyście; żeście przeruściały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeruściały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeruściało żech; żech przeruściało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeruściało żeś; żeś przeruściało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeruścioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeruścioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeruścioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeruścieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeruścieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeruścieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeruściała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeruściała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeruściała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeruściały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeruściały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeruściały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeruściało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeruściało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeruść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeruści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeruśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeruszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeruścioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeruścioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeruścioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeruścieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeruścieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeruścieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeruściała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeruściała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeruściała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeruściały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeruściały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeruściały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeruściało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeruściało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeruściało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeruścioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeruścioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeruścioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeruścieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeruścieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeruścieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeruściała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeruściała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeruściała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeruściały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeruściały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeruściały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeruściało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeruściało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeruściało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.przeruszczyni
Rybnik

 

Rułka z wody mi przeruściała a zaczło ciyc, tōż musioł żech jōm pomiynić.

Tyn ôkolnik ci hned przeruści a sie złōmie, jak go niy posztrajchujesz.

Podej dalij…