przesiednyć

przesiednyć (sie) – przesiąść (pol.)

bezokolicznikprzesiednyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przesiedna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przesiedniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przesiednie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przesiednymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przesiedniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przesiednōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przesiednōł żech; przesiod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przesiednōł żeś; przesiod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przesiednōł; przesiod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przesiedli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przesiedliście; żeście przesiedli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przesiedli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przesiadła żech; przesiadłach; żech przesiadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przesiadła żeś; przesiadłaś; żeś przesiadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przesiadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przesiadły my; my przesiadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przesiadłyście; żeście przesiadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przesiadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przesiadło żech; żech przesiadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przesiadło żeś; żeś przesiadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przesiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przesiednōł; bōł żech przesiod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przesiednōł; bōł żeś przesiod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przesiednōł; bōł przesiod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przesiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przesiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przesiedli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przesiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przesiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przesiadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przesiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przesiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przesiadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przesiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przesiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przesiadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przesiednij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przesiednie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przesiednijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przesiednōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przesiednōł bych; przesiod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przesiednōł byś; przesiod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przesiednōł by; przesiod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przesiedli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przesiedli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przesiedli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przesiadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przesiadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przesiadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przesiadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przesiadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przesiadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przesiadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przesiadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przesiadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przesiednōł; bōł bych przesiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przesiednōł; bōł byś przesiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przesiednōł; bōł by przesiod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przesiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przesiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przesiedli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przesiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przesiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przesiadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przesiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przesiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przesiadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przesiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przesiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przesiadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzesiednyty
rzeczownik odczasown.przesiednyci
Rybnik

 

Doczkej, jo sie przesiedna, a ty se siednij sam z kraja.

Pōdź sie przesiednymy, co bydymy siedzieć przodkym.

Przesiednij sie tam dalij, a sam puś starzika.

 

 

Podej dalij…