przesłyszeć sie

przesłyszeć sie – przesłyszeć się (pol.)

bezokolicznikprzesłyszeć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przesłysza sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przesłyszysz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przesłyszy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przesłyszymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przesłyszycie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przesłyszōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przesłyszoł sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przesłyszoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przesłyszoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przesłyszeli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przesłyszeliście sie; żeście sie przesłyszeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przesłyszeli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przesłyszała żech sie; przesłyszałach sie; żech sie przesłyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przesłyszała żeś sie; przesłyszałaś sie; żeś sie przesłyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przesłyszała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przesłyszały my sie; my sie przesłyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przesłyszałyście sie; żeście sie przesłyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przesłyszały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przesłyszało żech sie; żech sie przesłyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przesłyszało żeś sie; żeś sie przesłyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przesłyszało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie przesłyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie przesłyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie przesłyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie przesłyszeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie przesłyszeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie przesłyszeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie przesłyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie przesłyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie przesłyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie przesłyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie przesłyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie przesłyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie przesłyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie przesłyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie przesłyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przesłysz sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie przesłyszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przesłyszcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie przesłyszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przesłyszoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przesłyszoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przesłyszoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przesłyszeli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przesłyszeli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przesłyszeli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przesłyszała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przesłyszała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przesłyszała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przesłyszały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przesłyszały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przesłyszały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przesłyszało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przesłyszało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przesłyszało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie przesłyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie przesłyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie przesłyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie przesłyszeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie przesłyszeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie przesłyszeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie przesłyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie przesłyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie przesłyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie przesłyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie przesłyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie przesłyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie przesłyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie przesłyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie przesłyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.przesłyszyni sie
Rybnik

POL: usłyszeć cos niedokładnie, źle zrozumieć

 

Musioł żeś sie przesłyszeć, bo jo żech niy godoł nic ô pyndziałku.

Słōchej dobrze, ô czym godo rechtorka, co zas sie niy przesłyszysz.

Mie sie zdało, że tyn film mo lecieć ô piōntej, tōż musioł żech sie przesłyszeć.

 

Podej dalij…