przesmyczyć

przesmyczyć (sie) – przewlec, przeciąnać (pol.)

bezokolicznikprzesmyczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przesmycza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przesmyczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przesmyczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przesmyczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przesmyczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przesmyczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przesmyczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przesmyczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przesmyczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przesmyczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przesmyczyliście; żeście przesmyczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przesmyczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przesmyczyła żech; przesmyczyłach; żech przesmyczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przesmyczyła żeś; przesmyczyłaś; żeś przesmyczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przesmyczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przesmyczyły my; my przesmyczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przesmyczyłyście; żeście przesmyczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przesmyczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przesmyczyło żech; żech przesmyczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przesmyczyło żeś; żeś przesmyczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przesmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przesmyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przesmyczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przesmyczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przesmyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przesmyczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przesmyczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przesmyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przesmyczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przesmyczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przesmyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przesmyczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przesmyczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przesmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przesmyczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przesmyczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przesmycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przesmyczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przesmyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przesmyczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przesmyczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przesmyczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przesmyczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przesmyczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przesmyczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przesmyczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przesmyczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przesmyczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przesmyczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przesmyczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przesmyczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przesmyczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przesmyczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przesmyczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przesmyczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przesmyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przesmyczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przesmyczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przesmyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przesmyczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przesmyczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przesmyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przesmyczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przesmyczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przesmyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przesmyczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przesmyczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przesmyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przesmyczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przesmyczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzesmyczōny
rzeczownik odczasown.przesmyczyni
Rybnik

 

Kedy tyn pies zdōnżōł porwać mi tyn laczek, a przesmyczyć go do drugij izby?

Zeflik zesłob po tym piwie, tōż dali my rada przesmyczyć go yno na ławka, coby tam sie trocha spamiyntoł.

Niy byda dźwigoł tego miecha, możno dōm rada przesmyczyć go jako po tej trowie.

 

 

Podej dalij…