przetykać

przetykać (sie) – przepychać, udrożniać (pol.)

bezokolicznikprzetykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przetykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przetykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przetyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przetykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przetykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przetykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przetykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przetykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przetykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przetykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przetykaliście; żeście przetykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przetykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przetykała żech; przetykałach; żech przetykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przetykała żeś; przetykałaś; żeś przetykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przetykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przetykały my; my przetykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przetykałyście; żeście przetykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przetykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przetykało żech; żech przetykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przetykało żeś; żeś przetykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przetykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przetykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przetykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przetykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przetykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przetykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przetykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przetykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przetykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przetykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przetykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przetykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przetykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przetykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przetykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przetykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przetykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przetyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przetykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przetykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przetykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przetykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przetykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przetykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przetykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przetykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przetykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przetykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przetykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przetykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przetykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przetykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przetykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przetykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przetykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przetykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przetykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przetykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przetykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przetykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przetykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przetykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przetykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przetykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przetykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przetykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przetykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przetykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przetykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przetykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przetykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przetykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydziesz przetykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przetykali; bydymy przetykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przetykali; bydziecie przetykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przetykali; bydōm przetykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przetykała; byda przetykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przetykała; bydziesz przetykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przetykała; bydzie przetykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przetykały; bydymy przetykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przetykały; bydziecie przetykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm przetykały; bydōm przetykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przetykało; byda przetykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz przetykało; bydziesz przetykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przetykało; bydzie przetykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzetykany
rzeczownik odczasown.przetykani
Rybnik

POL: przepychać, udrożniać rurę otwór, kanał.

 

Zatkoł nōm sie gulik, tōż przijechały guliktauchry a go przetykały.

Jo dycko przetykōm ta ruła takōm dłōgōm fedrōm.

 

 

Podej dalij…