przeżgać

przeżgać (sie) – przekłuć, przebóść (pol.)

bezokolicznikprzeżgać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przeżgōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przeżgosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przeżgo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przeżgōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przeżgocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przeżgajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przeżgoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przeżgoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przeżgoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przeżgali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przeżgaliście; żeście przeżgali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przeżgali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przeżgała żech; przeżgałach; żech przeżgała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przeżgała żeś; przeżgałaś; żeś przeżgała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przeżgała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przeżgały my; my przeżgały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przeżgałyście; żeście przeżgały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przeżgały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przeżgało żech; żech przeżgało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przeżgało żeś; żeś przeżgało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przeżgało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przeżgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przeżgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przeżgoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przeżgali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przeżgali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przeżgali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przeżgała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przeżgała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przeżgała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przeżgały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przeżgały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przeżgały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przeżgało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przeżgało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przeżgało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przeżgej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przeżgo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przeżgejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przeżgajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przeżgoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przeżgoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przeżgoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przeżgali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przeżgali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przeżgali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przeżgała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przeżgała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przeżgała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przeżgały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przeżgały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przeżgały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przeżgało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przeżgało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przeżgało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przeżgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przeżgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przeżgoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przeżgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przeżgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przeżgali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przeżgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przeżgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przeżgała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przeżgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przeżgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przeżgały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przeżgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przeżgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przeżgało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzeżgany
rzeczownik odczasown.przeżgani
Rybnik

 

Jak bych miała co pod rynkōm, to bych go była w tych nerwach przeżgała, tyn bal.

Jeszcze roz mi sam bydziecie deptać po tych grzōndkach, to wōm tyn bal przeżgōm.

Wejź, a pozaginej te drōty, co sie kery na nich niy przeżgo.

Podej dalij…