prziciepnyty

prziciepnyty – przyrzucony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyprziciepnyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...prziciepnyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...prziciepnyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...prziciepnyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... prziciepnyci; prziciepnyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...prziciepnyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...prziciepnytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...prziciepnytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...prziciepnytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...prziciepnytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...prziciepnytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...prziciepnytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...prziciepnytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... prziciepnytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... prziciepnytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
prziciepnytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...prziciepnytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... prziciepnyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..prziciepnyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... prziciepnyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
prziciepnytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... prziciepnyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
prziciepnytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...prziciepnytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...prziciepnytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...prziciepnytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...prziciepnytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...prziciepnytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..prziciepnytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...prziciepnytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...prziciepnytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...prziciepnytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...prziciepnyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...prziciepnyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... prziciepnyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...prziciepnyci; przicienyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...prziciepnyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: przyrzucony od góry jedną rzeczą, czymś w jednym kawałku.

 

SI: Te deski sōm prziciepnyte na wartko plałōm z wiyrchu, ale jutro muszymy ich schrōnić do szopy.

PL: Te deski są przyrzucone na szybko plandeką z góry, ale jutro musimy schować je do szopy.

 

SI: Tyn młotek sam leżoł cołki czas, yno bōł prziciepnyty szmatōm.

PL: Ten młotek leżał tutaj cały czas, tylko był przyrzucony ścierką.

Podej dalij…