przifurgać

przifurgać – przyfrunąć z daleka (pol.)

bezokolicznikprzifurgać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przifurgōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przifurgosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przifurgo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przifurgōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przifurgocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przifurgajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przifurgoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przifurgoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przifurgoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przifurgali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przifurgaliście; żeście przifurgali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przifurgali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przifurgała żech; przifurgałach; żech przifurgała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przifurgała żeś; przifurgałaś; żeś przifurgała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przifurgała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przifurgały my; my przifurgały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przifurgałyście; żeście przifurgały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przifurgały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przifurgało żech; żech przifurgało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przifurgało żeś; żeś przifurgało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przifurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przifurgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przifurgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przifurgoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przifurgali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przifurgali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przifurgali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przifurgała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przifurgała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przifurgała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przifurgały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przifurgały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przifurgały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przifurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przifurgało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przifurgało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przifurgej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przifurgo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przifurgejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przifurgajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przifurgoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przifurgoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przifurgoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przifurgali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przifurgali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przifurgali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przifurgała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przifurgała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przifurgała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przifurgały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przifurgały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przifurgały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przifurgało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przifurgało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przifurgało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przifurgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przifurgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przifurgoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przifurgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przifurgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przifurgali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przifurgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przifurgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przifurgała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przifurgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przifurgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przifurgały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przifurgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przifurgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przifurgało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.przifurgani
Rybnik

POL: przyfrunąć z daleka, przylecieć z ciepłych krajów

 

Idzie wiosna, boczōnie już przifurgały sam z ciepłych krajōw.

Jak przifurgajōm boczōnie, to bydzie wiosna.

Podej dalij…