przifurgnyć

przifurgnyć (sie) – przyfrunąć (pol.)

bezokolicznikprzifurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przifurgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przifurgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przifurgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przifurgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przifurgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przifurgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przifurgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przifurgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przifurgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przifurgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przifurgliście; żeście przifurgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przifurgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przifurgła żech; przifurgłach; żech przifurgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przifurgła żeś; przifurgłaś; żeś przifurgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przifurgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przifurgły my; my przifurgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przifurgłyście; żeście przifurgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przifurgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przifurgło żech; żech przifurgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przifurgło żeś; żeś przifurgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przifurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przifurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przifurgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przifurgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przifurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przifurgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przifurgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przifurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przifurgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przifurgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przifurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przifurgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przifurgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przifurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przifurgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przifurgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przifurgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przifurgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przifurgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przifurgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przifurgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przifurgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przifurgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przifurgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przifurgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przifurgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przifurgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przifurgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przifurgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przifurgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przifurgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przifurgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przifurgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przifurgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przifurgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przifurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przifurgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przifurgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przifurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przifurgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przifurgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przifurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przifurgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przifurgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przifurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przifurgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przifurgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przifurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przifurgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przifurgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzifurgnyty
rzeczownik odczasown.przifurgnyci
Rybnik

POL: przyfrunąć  z okolicy,  z drzewa, ze słupa z domu, kawałek.

 

Ledwa sie ôbrōca, zarozki te ptoki skōndś przifurgnōm a wydziubiōm kurōm te ziorka.

Gołōmb przifurgnōł, a bōł by mi siod praje na rynce.

 

Podej dalij…