przigrzynyć

przigrzynyć (sie) – przygarnąć (pol.)

bezokolicznikprzirzynyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przigrzyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przigrzyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przigrzynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przigrzynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przigrzyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przigrzynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przigrzynōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przigrzynōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przigrzynōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przigrzynyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przigrzynyliście; żeście przigrzynyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przigrzynyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przigrzynyła żech; przigrzynyłach; żech przigrzynyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przigrzynyła żeś; przigrzynyłaś; żeś przigrzynyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przegrzynyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przigrzynyły my; my przigrzynyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przigrzynyłyście; żeście przigrzynyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przigrzynyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przigrzynyło żech; żech przigrzynyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przigrzynyło żeś; żeś przigrzynyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przigrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przigrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przigrzynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przigrzynōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przigrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przigrzynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przigrzynyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przigrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przigrzynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przigrzynyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przigrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przigrzynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przigrzynyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przigrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przigrzynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przigrzynyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przigrzyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przigrzynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przigrzyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przigrzynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przigrzynōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przigrzynōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przigrzynōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przigrzynyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przigrzynyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przigrzynyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przigrzynyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przigrzynyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przigrzynyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przigrzynyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przigrzynyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przigrzynyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przigrzynyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przigrzynyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przigrzynyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przigrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przigrzynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przigrzynōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przigrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przigrzynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przigrzynyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przigrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przigrzynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przigrzynyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przigrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przigrzynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przigrzynyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przigrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przigrzynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przigrzynyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzigrzynyty
rzeczownik odczasown.przigrzynyci
Rybnik

POL: przygarnąć coś np. ręką do siebie.

 

Wejź, przigrzyń mu trocha te graczki bliżyj, co niy bydzie musioł tak daleko  siōngać.

Doczkej, jo ci przigrzyna trocha te kartofle bliżyj, co niy bydziesz musiała stować za kożdym razym.

 

 

Podej dalij…