przileżytość

przileżytość – sposobność, okazja (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…przileżytość
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…przileżytości
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przileżytości
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…przileżytość
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...przileżytościōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…przileżytości
Wołacz l. poj. Ty…przileżytość
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…przilżytości
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…przileżytościōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przileżytościōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…przileżytości
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…przileżytościami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…przileżytościach
Wołacz l. mn. Wy…przileżytości
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Na ta przileżytość starczynych urodzin trza co wypić.

Jeszcze możno kedy bydzie przileżytość, coby sie trefić.

 

Podej dalij…