przinosić

przinosić (sie)  – przynosić (pol.)

bezokolicznikprzinosić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przinosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przinosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przinosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przinoszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przinosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przinoszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przinosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przinosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przinosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przinosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przinosiyliście; żeście przinosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przinosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przinosiyła żech; przinosiyłach; żech przinosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przinosiyła żeś; przinosiyłaś; żeś przinosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przinosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przinosiyły my; my przinosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przinosiyłyście; żeście przinosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przinosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.przinosiyło żech; żech przinosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przinosiyło żeś; żeś przinosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przinosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przinosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przinosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przinosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przinosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przinosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przinosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przinosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przinosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przinosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przinosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przinosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przinosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przinosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przinosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przinosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przinoś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przinosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przinoście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przinoszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przinosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przinosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przinosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przinosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przinosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przinosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przinosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przinosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przinosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przinosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przinosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przinosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przinosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przinosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przinosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przinosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przinosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przinosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przinosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przinosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przinosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przinosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przinosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przinosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przinosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przinosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przinosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przinosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przinosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przinosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda przinosiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz przinosiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie przinosiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy przinosiyli; bydymy przinosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie przinosiyli; bydziecie przinosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm przinosiyli; bydōm przinosić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda przinosiyła; byda przinosić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz przinosiyła; bydziesz przinosić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie przinosiyła; bydzie przinosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy przinosiyły; bydymy przinosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie przinosiyły; bydziecie przinosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm priznosiyły; bydōm przinosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda przinosiyło; byda przinosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz prinosiyło; bydziesz przinosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie przinosiyło; bydzie przinosić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzinoszōny
rzeczownik odczasown.przinoszyni
Rybnik

 

Jo se jajca przinosza ôd sōmsiadki, a niy kupuja we sklepie.

Niy przinoś mi wiyncyj takigo spolōnego chleba. Na drugi roz se sama zōńda do budki.

 

Podej dalij…