przodek

przodek – przód (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…przodek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…przodka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przodkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…przodek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...przodkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…przodku
Wołacz l. poj. Ty…przodku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…przodki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…przodkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…przodkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…przodki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…przodkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…przodkach
Wołacz l. mn. Wy…przodki
Przimiotnik (jaki? czyj?)przodni

 

Pokoż sie przodkym.

Starzik siedzōm na przodku przed laubōm.

Kaj sam je przodek, a kaj zadek?

 

 

Podej dalij…