przodni

przodni – przedni (pol.)

przymiotnikprzodni
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...przodni
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...przodnio
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...przodni
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... przodni
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...przodni
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...przodnigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...przodnij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...przodnigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...przodnich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...przodnich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...przodnimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...przodnij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... przodnimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... przodnim
Cel. l. mn. r. nmos. m
(jakim?) Dziwuja sie...
przodnim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...przodnigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... przodni
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..przodnio
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... przodni
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
przodnich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... przodni
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
przodnim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...przodniōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...przodnim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...przodnimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...przodnimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...przodnim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..przodnij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...przodnim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...przodnich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...przodnich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...przodni
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...przodnio
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... przodni
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...przodni
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...przodni
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)przodnio

 

Mosz pana w przodnim kōłku w kole.

Ta przodnio szyba se umyj, co bydziesz co widzioł.

Widzioł żeś, że niy mosz jednego przodnigo światła?

Podej dalij…