robotny

robotny – pracowity (pol.)

przymiotnikrobotny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...robotny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...robotno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...robotne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... robotni; robotne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...robotne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...robotnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...robotnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...robotnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...robotnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...robotnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...robotnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...robotnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... robotnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... robotnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
robotnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...robotnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... robotny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..robotno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... robotne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
robotnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... robotne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
robotnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...robotnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...robotnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...robotnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...robotnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...robotnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..robotnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...robotnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...robotnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...robotnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...robotny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...robotno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... robotne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...robotni; robotne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...robotne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Musza ci pedzieć, że mosz robotnego tego synka.

Ôd kedy tyś je taki robotny?

 

 

Podej dalij…