rozebrać

rozebrać (sie) – zdemontować, wyburzyć (pol.)

bezokolicznikrozebrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozebiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozebieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozebiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozebierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozebierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozebierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozebroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozebroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozebroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozebrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozebraliście; żeście rozebrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozebrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozebrała żech; rozebrałach; żech rozebrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozebrała żeś; rozebrałaś; żeś rozebrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozebrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozebrały my; my rozebrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozebrałyście; żeście rozebrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozebrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozebrało żech; żech rozebrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozebrało żeś; żeś rozebrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozebroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozebroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozebroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozebrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozebrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozebrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozebrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozebrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozebrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozebrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozebrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozebrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozebrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozebrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozebier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozebiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozebiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozebierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozebroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozebroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozebroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozebrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozebrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozebrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozebrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozebrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozebrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozebrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozebrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozebrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozebrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozebrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozebrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozebroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozebroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozebroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozebrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozebrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozebrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozebrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozebrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozebrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozebrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozebrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozebrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozebrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozebrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozebrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozebrany
rzeczownik odczasown.rozebrani
Rybnik
POL: (1) zdemontować urządzenie na części; (2) wyburzyć jakiś obiekt budowlany.
UWAGA: ubrania można „seblyc” a buty „sebuć”, nie „rozebrać”

SI: Rozebrali my stodoła, bo była popynkano skuli szkodōw gōrniczych.
PL: Wyburzyliśmy stodołę, ponieważ była spękana z powodu szkód górniczych.

SI: Kej żeś rozebroł ta pralka, tōż musisz jōm teraz poskłodać.
PL: Skoro rozebrałeś tę pralkę, to musisz ją teraz poskładać.

SI: Jutro rozbiera tyn młynek, a ôbejrza, co tam w nim niy fōnguje.
PL: Jutro zdemontuję ten młynek i zobaczę, co tam w nim nie działa.

SI: Łōński rok rozebrali my kachlok, bo terazki hajcujymy gazym.
PL: W ubiegłym roku zdemontowaliśmy piec kaflowy, bo teraz grzejemy gazem.

Podej dalij…