rozkazować

rozkazować – rozkazywać (pol.)

bezokolicznikrozkazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozkazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozkazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozkazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozkazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozkazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozkazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozkazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozkazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozkazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozkazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozkazowaliście; żeście rozkazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozkazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozkazowała żech; rozkazowałach; żech rozkazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozkazowała żeś; rozkazowałaś; żeś rozkazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozkazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozkazowały my; my rozkazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozkazowałyście; żeście rozkazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozkazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozkazowało żech; żech rozkazowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozkazowało żeś; żeś rozkazowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozkazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozkazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozkazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozkazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozkazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozkazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozkazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozkazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozkazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozkazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozkazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozkazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozkazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozkazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozkazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozkazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozkazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozkazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozkazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozkazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozkazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozkazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozkazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozkazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozkazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozkazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozkazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozkazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozkazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozkazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozkazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozkazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozkazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozkazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozkazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych rozkazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozkazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozkazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozkazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozkazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozkazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozkazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozkazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozkazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozkazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozkazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozkazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozkazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozkazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozkazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda rozkazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz rozkazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie rozkazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy rozkazowali; bydymy rozkazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie rozkazowali; bydziecie rozkazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm rozkazowali; bydōm rozkazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda rozkazowała; byda rozkazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz rozkazowała; bydziesz rozkazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie rozkazowała; bydzie rozkazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy rozkazowały; bydymy rozkazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie rozkazowały; bydziecie rozkazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm rozkazowały; bydōm rozkazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda rozkazowało; byda rozkazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz rozkazowało; bydziesz rozkazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie rozkazowało; bydzie rozkazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozkazowany
rzeczownik odczasown.rozkazowani
Rybnik

 

Ty mi niy bydziesz rozkazowoł, co jo mōm robić.

Niy rozkazujcie mi.

Podej dalij…