rozsuć

rozsuć (sie) – rozsypać (pol.)

bezokolicznikrozsuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.rozsuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.rozsujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.rozsuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.rozsujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.rozsujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.rozsujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.rozsuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.rozsuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.rozsuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.rozsuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.rozsuliście; żeście rozsuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.rozsuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.rozsuła żech; rozsułach; żech rozsuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.rozsuła żeś; rozsułaś; żeś rozsuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.rozsuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..rozsuły my; my rozsuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rozsułyście; żeście rozsuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.rozsuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.rozsuło żech; żech rozsuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.rozsuło żeś; żeś rozsuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.rozsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech rozsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś rozsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł rozsuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my rozsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście rozsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli rozsuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech rozsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś rozsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była rozsuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my rozsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście rozsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były rozsuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech rozsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś rozsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było rozsuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . rozsuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech rozsuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.rozsujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech rozsujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. rozsuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. rozsuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.rozsuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.rozsuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. rozsuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.rozsuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.rozsuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
rozsuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.rozsuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. rozsuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.rozsuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.rozsuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. rozsuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.rozsuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.rozsuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przesuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś rozsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by rozsuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my rozsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście rozsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by rozsuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych rozsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś rozsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by rozsuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my rozsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście rozsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by rozsuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych rozsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś rozsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by rozsuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyrozsuty
rzeczownik odczasown.rozsuci
Rybnik

 

Wejź, przesuj ta sōl do biksy, bo mie sie rynce trzynsōm a rozsuja jōm

Kery zaś sam rozsuł tyn cuker na stole?

 

Podej dalij…