tajeć

tajeć – topnieć, topić się (pol.)

bezokoliczniktajeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.taja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.tajisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.taji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.tajymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.tajicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.tajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.tajoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.tajoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.tajoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.tajeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.tajeliście; żeście tajeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.tajeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.tajała żech; tajałach; żech tajała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.tajała żeś; tajałaś; żeś tajała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.tajała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..tajały my; my tajały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. tajałyście; żeście tajały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.tajały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.tajało żech; żech tajało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.tajało żeś; żeś tajało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.tajało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech tajoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś tajoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł tajoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my tajeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście tajeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli tajeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech tajała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś tajała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była tajała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my tajały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście tajały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były tajały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech tajało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś tajało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było tajało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . tajej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech taji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.tajejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech tajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. tajoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. tajoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.tajoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.tajeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. tajeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.tajeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.tajała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
tajała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.tajała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. tajały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.tajały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.tajały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. tajało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.tajało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.tajało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych tajoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś tajoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by tajoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my tajeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście tajeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by tajeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych tajała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś tajała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by tajała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my tajały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście tajały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by tajały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych tajało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś tajało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by tajało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda tajoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz tajoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie tajoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy tajeli; bydymy tajeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie tajeli; bydziecie tajeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm tajeli; bydōm tajeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda tajała; byda tajeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz tajała; bydziesz tajeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie tajała; bydzie tajeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy tajały; bydymy tajeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie tajały; bydziecie tajeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm tajaly; bydōm tajeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda tajało; byda tajeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz tajało; bydziesz tajeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie tajało; bydzie tajeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytajany
rzeczownik odczasown.tajyni
Rybnik

POL: tajeć, topnieć,zmieniaćstan skupienia ze stałego wiekły pod wpływem ciepła.

 

Śniyg już taji, a z dachów ciecze.

Lizej wartko tyn lōd,bo ci już taji, a kapie z niego.

Podej dalij…