ryjgemantel

ryjgemantel – płaszcz przeciwdeszczowy (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ryjgemantel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ryjgemantla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ryjgemantlowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ryjgemantel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ryjgemantlym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ryjgemantlu
Wołacz l. poj. Ty…ryjgemantlu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ryjgemantle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ryjgemantlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ryjgemantlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…mantle
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…ryjgemantlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ryjgemantlach
Wołacz l. mn. Wy…ryjgemantle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Jako to chcesz iś do kościoła w tym ryjgemantlu?

PL: Jak to chcesz iść  do kościoła w tym płaszczu przeciwdeszczowym?

 

SI: Ida na ryby, tōż wziōn żech se ryjgemantel ze sobōm.

PL: Idę na ryby, więc wziąłem płaszcz przeciwdeszczowy z sobą.

 

Podej dalij…