schraniać

schraniać (sie) – sprzątać, chować (pol.)

bezokolicznikschraniać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.schraniōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.schraniosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.schranio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.schraniōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.schraniocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.schraniajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.schranioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.schranioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.schranioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.schraniali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.schranialiście; żeście schraniali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.schraniali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.schraniała żech; schraniałach; żech schraniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.schraniała żeś; schraniałaś; żeś schraniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.schraniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..schraniały my; my schraniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. schraniałyście; żeście schraniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.schraniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.schraniało żech; żech schraniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.schraniało żeś; żeś schraniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.schraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech schranioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś schranioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł schranioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my schraniali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście schraniali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli schraniali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech schraniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś schraniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była schraniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my schraniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście schraniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były schraniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech schraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś schraniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było schraniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . schraniej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech schranio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.schraniejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech schraniajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. schranioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. schranioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.schranioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.schraniali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. schraniali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.schraniali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.schraniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
schraniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.schraniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. schraniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.schraniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.schraniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. schraniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.schraniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.schraniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych schranioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś schranioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by schranioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my schraniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście schraniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by schraniali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych schraniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś schraniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by schraniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my schraniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście schraniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by schraniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych schraniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś schraniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by schraniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda schranioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz schranioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie schranioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy schraniali; bydymy schraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie schraniali; bydziecie schraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm schraniali; bydōm schraniać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda schraniała; byda schraniać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz schraniała; bydziesz schraniać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie schraniała; bydzie schraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy schraniały; bydymy schraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie schraniały; bydziecie schraniać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm schraniały; bydōm schraniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda schraniało; byda schraniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz schraniało; bydziesz schraniać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie schraniało; bydzie schraniać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyschraniany
rzeczownik odczasown.schraniani
Rybnik

POL: sprzątać, chować za sobą np. talerze po jedzeniu, zabawki po zabawie. narzędzia po pracy. Uwaga: wymowa „sraniać

 

Dzieci kōńczcie sie bawić, a trza schraniać te graczki, bo trza iś spać.   cz: sraniać

Doczkej, już schraniōm z tego stoła te sztofy, zarozki bydziesz mioł kaj jeś tyn ôbiod.    cz: sraniōm

Ty już schraniej te młotki, a jo to sam jeszcze wartko skōńcza.     cz: sraniej

Biercie te talyrze z tego stoła, bo jo niy byda za wami tego schraniać.     cz: sraniać

 

Podej dalij…