siyrpniowy

siyrpniowy – sierpniowy (pol.)

przymiotniksiyrpniowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...siyrpniowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...siyrpniowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...siyrpniowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... siyrpniowi; siyrpniowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...siyrpniowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...siyrpniowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...siyrpniowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...siyrpniowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...siyrpniowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...siyrpniowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...siyrpniowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...siyrpniowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... siyrpniowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... siyrpniowym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
siyrpniowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...siyrpniowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... siyrpniowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..siyrpniowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... siyrpniowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
siyrpniowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... siyrpniowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
siyrpniowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...siyrpniowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...siyrpniowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...siyrpniowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...siyrpniowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...siyrpniowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..siyrpniowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...siyrpniowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...siyrpniowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...siyrpniowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...siyrpniowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...siyrpniowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... siyrpniowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...siyrpniowi; siyrpniowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...siyrpniowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Siyrpniowo pogoda je dobro do kōmpanio we stawach a przikopach.

PL: Sierpniowa pogoda jest dobra do kąpieli w stawach i rzeczkach.

 

SI: We siyrpniowej gazecie to bezmała stoło.

PL: W sierpniowej gazecie to podobno było napisane.

 

Podej dalij…