slazować

slazować (sie) – schodzić (pol.)

bezokolicznikslazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.slazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.slazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.slazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.slazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.slazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.slazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.slazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.slazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.slazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.slazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.slazowaliście; żeście slazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.slazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.slazowała żech; slazowałach; żech slazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.slazowała żeś; slazowałaś; żeś slazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.slazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..slazowały my; my slazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. slazowałyście; żeście slazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.slazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.slazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.slazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.slazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech slazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś slazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł slazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my slazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście slazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli slazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech slazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś slazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była slazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my slazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście slazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były slazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech slazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś slazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było slazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . slazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech slazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.slazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech slazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. slazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. slazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.slazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.slazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. slazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.slazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.slazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
slazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.slazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. slazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.slazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.slazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. slazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.slazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.slazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych slazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś slazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by slazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my slazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście slazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by slazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych slazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś slazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by slazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my slazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście slazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by slazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych slazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś slazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by slazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda slazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz slazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie slazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy slazowali; bydymy slazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie slazowali; bydziecie slazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm slazowali; bydōm slazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda slazowała; byda slazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz slazowała; bydziesz slazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie slazowała; bydzie slazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy slazowały; bydymy slazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie slazowały; bydziecie slazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm slazowały; bydōm slazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda slazowało; byda slazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz slazowało; bydziesz slazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie slazowało; bydzie slazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyslazowany
rzeczownik odczasown.slazowani
Rybnik

 

Idź ôberzeć, kery zaś tam zwōni, bo mie sie już niy chce slazować po tych schodach.

Kaj żeś to tam wyloz na tyn strōm? Slazuj zarozki, yno dej pozōr, aż niy slecisz.

Jo niy wyleza po drabinie, bo sie boja slazować na dōł.

 

Podej dalij…