slyź

slyź (sie) – zejść (pol.)

bezokolicznikslyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sleza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sleziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.slezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.slezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sleziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.slezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sloz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sloz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sloz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sleźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sleźliście; żeście sleźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sleźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.slazła żech; slazłach; żech slazła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.slazła żeś; slazłaś; żeś slazła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.slazła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..slazły my; my slazły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. slazłyście; żeście slazły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.slazły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.slazło żech; żech slazło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.slazło żeś; żeś slazło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.slazło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sloz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sloz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sloz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sleźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sleźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech slazła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś slazła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była slazła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my slazły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście slazły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były slazły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech slazło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś slazło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było slazło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . slyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech slezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.slyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech slezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sloz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sloz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sloz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sleźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sleźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sleźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.slazła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
slazła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.slazła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. slazły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.slazły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.slazły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. slazło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.slazło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.slazło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sloz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sloz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sleźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sleźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych slazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś slazła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by slazła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my slazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście slazły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by slazły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych slazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś slazło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by slazło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysleziōny
rzeczownik odczasown.sleziyni
Rybnik

 

Zefliku, slyź z tego stołka a puś tam starki, niech se siednōm

Zaś żech zapōmnioł młotka a musza slyź nazod z tego rynsztōnku.

Ledwa żech sloz do pywnice po kartofle, to zwōniōł telefon, tōż żech niy zdōnżół go odebrać.

 

Podej dalij…