słodciejszy

słodciejszy – słodszy (pol.)

przymiotniksłodciejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...słodciejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...słodciejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...słodciejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... słodciejsi; słodciejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...słodciejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...słodciejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...słodciejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...słodciejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...słodciejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...słodciejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...słodciejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...słodciejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... słodciejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... słodciejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
słodciejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...słodciejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... słodciejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..słodciejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... słodciejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
słodciejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... słodciejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
słodciejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...słodciejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...słodciejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...słodciejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...słodciejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...słodciejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..słodciejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...słodciejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...słodciejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...słodciejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...słodciejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...słodciejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... słodciejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...słodciejsi; słodciejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...słodciejsze
stop. równy przymiotn.. słodki
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie
słodciejszy; słodciyj

 

Dzisiej ta zista mosz jakoś słodciejszo.

Chcesz słodciejszo ta kawa, abo bardziej gorzko?

 

Podej dalij…