słożyć

słożyć (sie) – złożyć, rozpalić (pol.)

bezokoliczniksłożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.słoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.słożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.słoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.słożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.słożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.słożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.słożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.słożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.słożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.słożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.słożyliście; żeście słożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.słożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.słożyła żech; słożyłach; żech słożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.słożyła żeś; słożyłaś; żeś słożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.słożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..słożyły my; my słożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. słożyłyście; żeście słożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.słożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.słożyło żech; żech słożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.słożyło żeś; żeś słożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.słożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech słożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś słożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł słożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my słożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście słożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli słożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech słożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś słożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była słożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my słożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście słożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były słożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech słożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś słożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było słożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . słōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech słoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.słōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech słożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. słożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. słożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.słożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.słożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. słożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.słożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.słożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
słożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.słożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. słożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.słożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.słożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. słożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.słożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.słożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych słożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś słożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by słożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my słożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście słożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by słożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych słożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś słożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by słożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my słożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście słożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by słożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych słożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś słożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by słożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysłożōny
rzeczownik odczasown.słożyni
Rybnik

POL: (1) złozyć coś z części w całość; (2) rozpalić ogień.

 

Idź tam słōż we piecu, bo jakoś mi je zima.

Trza te tajle słożyć do kupy, co sie niy potracōm.

Słożōł żech we cyntralnym, bo wieczory już sōm chłōdne.

 

Podej dalij…