snosić

snosić (sie) – znosić (pol.)

bezokoliczniksnosić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.snosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.snosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.snosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.snoszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.snosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.snoszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.snosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.snosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.snosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.snosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.snosiyliście; żeście snosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.snosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.snosiyła żech; snosiyłach; żech snosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.snosiyła żeś; snosiyłaś; żeś snosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.snosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..snosiyły my; my snosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. snosiyłyście; żeście snosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.snosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.snosiyło żech; żech snosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.snosiyło żeś; żeś snosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.snosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech snosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś snosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł snosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my snosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście snosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli snosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech snosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś snosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była snosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my snosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście snosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były snosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech snosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś snosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było snosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . snoś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech snosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.snoście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech snoszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. snosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. snosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.snosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.snosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. snosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.snosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.snosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
snosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.snosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. snosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.snosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.snosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wnosiyło bychs
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.snosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.snosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych snosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś snosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by snosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my snosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście snosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by snosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych snosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś snosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by snosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my snosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście snosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by snosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych snosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś snosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by snosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda snosiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz snosiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie snosiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy snosiyli; bydymy snosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie snosiyli; bydziecie snosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm snosiyli; bydōm snosić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda snosiyła; byda snosić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz snosiyła; bydziesz snosić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie snosiyła; bydzie snosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy snosiyły; bydymy snosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie snosiyły; bydziecie snosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm snosiyły; bydōm snosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda snosiyło; byda snosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz snosiyło; bydziesz snosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie snosiyło; bydzie snosić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysnoszōny
rzeczownik odczasown.snoszyni
Rybnik

POL:(1) znosić jajka; (2) znosić coś, kogoś po draboinie, po schodach, znosić coś w jedno miejsce.

 

Snoście te snopki sam ku miedzy, a tata ich bydzie stawioł do kozłōw.

Pōmōż mi snosić te miechy do pywnice.

Muszymy starzika snosić na stołku po schodach.

 

Podej dalij…