spać

spać – spać (pol.)

bezokolicznikspać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.śpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.śpisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.śpi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.śpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.śpicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.śpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.społ żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.społ żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.społ
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spaliście; żeście spali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spała żech; spałach; żech spała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spała żeś; spałaś; żeś spała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spały my; my spały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spałyście; żeście spały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spało żech; żech spało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spało żeś; żeś spało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech społ
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś społ
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł społ
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech śpi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech śpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. społ bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. społ byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.społ by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych społ
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś społ
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by społ
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda społ
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz społ
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie społ
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy spali; bydymy spać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie spali; bydziecie spać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm spali; bydōm spać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda spała; byda spać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz spała; bydziesz spać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie spała; bydzie spać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy spały; bydymy spać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie spały; bydziecie spać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm spały; bydōm spać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda spało; byda spać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz spało; bydziesz spać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydie spało; bydzie spać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.spani
Rybnik

 

Spej już, bo rano trza stować do roboty.

Latoś na pōnci spali my we stodole na sianie.

 

Podej dalij…