spamiyntać

spamiyntać (sie) – ocucić, upomnieć, zapamiętać (pol.)

bezokolicznikspamiyntać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spamiyntōm; spamiynca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spamiyntosz; spamiyncesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spamiynto; spamiynce
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spamiyntōmy; spamiyncymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spamiyntocie; spamiyncecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spamiyntajōm; spamiyncōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spamiyntoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spamiyntoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spamiyntoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spamiyntali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spamiyntaliście; żeście spamiyntali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spamiyntali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spamiyntała żech; spamiyntałach; żech spamiyntała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spamiyntała żeś; spamiyntałaś; żeś spamiyntała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spamiyntała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pamiyntały my; my pamiyntały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spamiyntałyście; żeście spamiyntały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spamiyntały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spamiyntało żech; żech spamiyntało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spamiyntało żeś; żeś spamiyntało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spamiyntało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spamiyntoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spamiyntoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spamiyntoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spamiyntali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spamiyntali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spamiyntali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spamiyntała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spamiyntała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spamiyntała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spamiyntały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spamiyntały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spamiyntały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spamiyntało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spamiyntało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spamiyntało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spamiyntej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spamiynto; niech spamiynce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spamiyntejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spamiyntajōm; niech spamiyncōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spamiyntoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spamiyntoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spamiyntoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spamiyntali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spamiyntali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spamiyntali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spamiyntała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spamiyntała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spamiyntała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spamiyntały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spamiyntały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spamiyntały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spamiyntało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spamiyntało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spamiyntało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spamiyntoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spamiyntoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spamiyntoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spamiyntali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spamiyntali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spamiyntali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spamiyntała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spamiyntała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spamiyntała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spamiyntały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spamiyntały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spamiyntały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spamiyntało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spamiyntało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spamiyntało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspamiyntany
rzeczownik odczasown.spamiyntani
Rybnik

POL: (1) ocucić kogoś; (2) upomnieć kogoś zachowującego się nieodpowiednio; (3) zapamiętać coś.

 

Zeflik zdrzimnōł sie ôtok w kościela, tōż musioł żech go wartko spamiyntać.

Musioł żech spamiyntać tego naszego synka, coby sie za fest za dziołchami niy ôglōndoł, bo jeszcze mo na to czas.

Jo niy poradza spamiyntać tych wszystkich PIN-ōw, PUK-ōw a inkszych NIP-ōw,

Wejź kibel wody a gichnij na  tego ôżyroka, to sie zarozki spamiynto.

Ziguś przewrōciōł sie ôtok w kościele, a spamiyntoł sie dziepiyro, jak go wyniōśli na dwōr

 

Podej dalij…