spisować

spisować (sie) – spisywać (pol.)

bezokolicznikspisować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spisowaliście; żeście spisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spisowała żech; spisowałach; żech spisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spisowała żeś; spisowałaś; żeś spisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spisowały my; my spisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spisowałyście; żeście spisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spisowało żech; żech spisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spisowało żeś; żeś spisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda spisowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz spisowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie spisowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy spisowali; bydymy spisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie spisowali; bydziecie spisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm spisowali; bydōm spisować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda spisowała; byda spisować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz spisowała; byda spisować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie spisowała; bydzie spisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy spisowały; bydymy spisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie spisowały; bydziecie spisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm spisowały; bydōm spisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda spisowało; byda spisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz spisowało; bydziesz swpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie spisowało; bydzie spisować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspisowany
rzeczownik odczasown.spisowani
Rybnik

 

Jo se spisuja roztomańte bojki, co kaj słysza.

Musza spisować te twoji spōmniynia, możno bydzie kedy z tego jako ksiōnżka.

 

Podej dalij…