spłacić

spłacić (sie) – spłacić (pol.)

bezokolicznikspłacić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spłaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spłacisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spłaci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spłacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spłacicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spłacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spłaciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spłaciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spłaciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spłaciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spłaciyliście; żeście spłaciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spłaciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spłaciyła żech; spłaciyłach; żech spłaciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spłaciyła żeś; spłaciyłaś; żeś spłaciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spłaciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spłaciyły my; my spłaciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spłaciyłyście; żeście spłaciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spłaciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spłaciyło żech; żech spłaciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spłaciyło żeś; żeś spłaciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spłaciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spłaciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spłaciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spłaciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spłaciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spłoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spłaci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spłoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spłacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spłaciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spłaciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spłaciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spłaciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spłaciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spłaciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spłaciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spłaciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spłaciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spłaciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spłaciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spłaciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spłaciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spłaciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spłaciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spłaciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spłaciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spłaciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spłaciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spłaciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspłacōny
rzeczownik odczasown.spłacyni
Rybnik

 

Piyrsze muszymy auto spłacić, a potym mogymy myśleć ô wczasach.

Muszymy sie jakoś dogodać, że jedyn weźnie chałupa a drugigo spłaci.

 

Podej dalij…