spōmnieć

spōmnieć (sie) – wspomnieć, przypomnieć (pol.)

bezokolicznikspōmnieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spōmnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spōmnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spōmni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spōmniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spōmnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spōmniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spōmnioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spōmnioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spōmnioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spōmnieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spōmnieliście; żeście spōmnieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spōmnieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spōmniała żech; spōmniałach; żech spōmniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spōmniała żeś; spōmniałaś; żeś spōmniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spōmniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spōmniały my; my spōmniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spōmniałyście; żeście spōmniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spōmniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spōmniało żech; żech spōmniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spōmniało żeś; żeś spōmniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spōmnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spōmnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spōmnioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spōmnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spōmnieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spōmnieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spōmniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spōmniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spōmniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spōmniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spōmniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spōmniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spōmniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spōmniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spōmnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spōmni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spōmnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spōmniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spōmnioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spōmnioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spōmnioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spōmnieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spōmnieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spōmnieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spōmniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spōmniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spōmniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. spōmniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spōmniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spōmniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spōmniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spōmniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spōmniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spōmnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spōmnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spōmnioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spōmnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spōmnieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spōmnieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spōmniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spōmniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spōmniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spōmniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spōmniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spōmniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spōmniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spōmniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spōmniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspōmniany
rzeczownik odczasown.spōmniyni
Rybnik

 

Niy poradza se spōmnieć, jako sie to ta twoja cera mianuje?

Spōmniało mi sie, żech ci mioł wrōcić ta paczka cygaretōw, co żech ôtok pożyczoł.

Podej dalij…