sprawić

sprawić (sie) – naprawić (pol.)

bezokoliczniksprawić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sprawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sprawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sprawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sprawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sprawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sprawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sprawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sprawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sprawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sprawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sprawiyliście; żeście sprawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sprawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sprawiyła żech; sprawiyłach; żech sprawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sprawiyła żeś; sprawiyłaś; żeś sprawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sprawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sprawiyły my; my sprawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sprawiyłyście; żeście sprawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sprawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sprawiyło żech; żech sprawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sprawiyło żeś; żeś sprawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sprawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sprawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sprawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sprawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sprawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sprow
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sprawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sprowcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sprawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sprawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sprawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sprawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sprawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sprawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sprawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sprawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sprawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sprawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sprawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sprawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sprawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sprawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sprawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sprawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sprawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sprawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sprawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sprawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sprawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysprawiōny
rzeczownik odczasown.sprawiyni
Rybnik

 

Poradzisz mi sprawić ta pralka, abo mōm posłać po jakigo fachmana?

Jutro ci sprawia tyn prodiż, yno musza poszukać jakigo kabla na lica.

Sprawiōł żech ci te koło, ale na drugi roz trza bydzie już kupić nowe te tajle tam.

 

Podej dalij…