sprzedować

sprzedować (sie)  – sprzedawać (pol.)

bezokoliczniksprzedować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sprzedowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sprzedowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sprzedowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sprzedowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sprzedowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sprzedowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sprzedowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przedowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sprzedowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sprzedowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sprzedowaliście; żeście sprzedowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sprzedowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sprzedowała żech; sprzedowałach; żech sprzedowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sprzedowała żeś; sprzedowałaś; żeś sprzedowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sprzedowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sprzedowały my; my sprzedowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sprzedowałyście; żeście sprzedowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sprzedowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sprzedowało żech; żech sprzedowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sprzedowało żeś; żeś sprzedowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sprzedowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sprzedowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sprzedowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sprzedowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sprzedowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sprzedowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sprzedowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sprzedowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sprzedowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sprzedowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sprzedowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sprzedowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sprzedowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sprzedowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sprzedowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sprzedowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sprzedowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sprzedowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sprzedowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sprzedowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sprzedowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sprzedowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sprzedowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.psrzedowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sprzedowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sprzedowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sprzedowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sprzedowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sprzedowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sprzedowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sprzedowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sprzedowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sprzedowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sprzedowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sprzedowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sprzedowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sprzedowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sprzedowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sprzedowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sprzedowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sprzedowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sprzedowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sprzedowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sprzedowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sprzedowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sprzedowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sprzedowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sprzedowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sprzedowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sprzedowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sprzedowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sprzedowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sprzedowali; bydymy sprzedować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sprzedowali; bydziecie sprzedować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sprzedowali; bydōm sprzedować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sprzedowała; byda sprzedować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sprzedowała; bydziesz sprzedować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sprzedował; bydzie sprzedować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sprzedowały; bydymy sprzedować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sprzedowały; bydziecie sprzedować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sprzedowały; bydōm sprzedować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sprzedowało; byda sprzedować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sprzedowało; bydziesz sprzedować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sprzedowało; bydzie sprzedować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysprzedowany
rzeczownik odczasown.sprzedowani
Rybnik

 

Jajca sprzedowōm sam sōmsiadōm we wsi.

Sprzedowała żech sam we budce z chlebym, ale jōm zawrzyli, ta budka.

 

 

 

Podej dalij…