sprzezywać

sprzezywać (sie) – zwyzywać, zbluzgać (pol.)

bezokoliczniksprzezywać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sprzezywōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sprzezywosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sprzezywo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sprzezywōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sprzezywocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sprzezywajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sprzezywoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sprzezywoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sprzezywoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sprzezywali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sprzezywaliście; żeście sprzezywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sprzezywali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sprzezywała żech; sprzezywałach; żech sprzezywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sprzezywała żeś; sprzezywałaś; żeś sprzezywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sprzezywała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sprzezywały my; my sprzezywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sprzezywałyście; żeście sprzezywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sprzezywały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sprzezywało żech; żech sprzezywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sprzezywało żeś; żeś sprzezywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sprzezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sprzezywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sprzezywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sprzezywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sprzezywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sprzezywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sprzezywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sprzezywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sprzezywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sprzezywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sprzezywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sprzezywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sprzezywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sprzezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sprzezywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sprzezywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sprzezywej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sprzezywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sprzezywejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sprzezywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sprzezywoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sprzezywoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sprzezywoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sprzezywali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sprzezywali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sprzezywali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sprzezywała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sprzezywała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sprzezywała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sprzezywały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sprzezywały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sprzezywały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sprzezywało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sprzezywało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sprzezywało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sprzezywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sprzezywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sprzezywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sprzezywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sprzezywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sprzezywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sprzezywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sprzezywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sprzezywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sprzezywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sprzezywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sprzezywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sprzezywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sprzezywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sprzezywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysprzezywany
rzeczownik odczasown.sprzezywani
Rybnik

 

Jo żech sie yno bōł podziwoł na tyn jego motorcykel, ani żech sie go niy dotknōł, a już mie sprzezywoł.

Jak cie tata zejrzi sam w tym garażu, to cie zaś sprzezywo.

Dziecka mi sie sam na płot wiyszały, tōż żech ich bōł sprzezywoł.

Podej dalij…