spuszczać

spuszczać (sie) – spuszczać, liczyć (pol.)

bezokolicznikspuszczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.spuszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.spuszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.spuszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.spuszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.spuszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spuszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.spuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.spuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.spuszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.spuszczaliście; żeście spuszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.spuszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spuszczała żech; spuszczałach; żech spuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.spuszczała żeś; spuszczałaś; żeś spuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..spuszczały my; my spuszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. spuszczałyście; żeście spuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.spuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.spuszczało żech; żech spuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.spuszczało żeś; żeś spuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.spuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech spuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś spuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł spuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my spuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście spuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli spuszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech spuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś spuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była spuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my spuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście spuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były spuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech spuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś spuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było spuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . spuszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech spuszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.spuszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spuszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. spuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. spuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.spuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.spuszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. spuszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.spuszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.spuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
spuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.spuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. spuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.spuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.spuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. spuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.spuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.spuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych spuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś spuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by spuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my spuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście spuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by spuszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych spuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś spuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by spuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my spuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście spuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by spuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych spuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś spuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by spuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda spuszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz spuszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie spuszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy spuszczali; bydymy spuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie spuszczali; bydziecie spuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm spuszczali; bydōm spuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda spuszczała; byda spuszczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz spuszczała; bydziesz spuszczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie spuszczała; bydzie spuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy spuszczały; bydymy spuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie spuszczały; bydziecie spuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm spuszczały; bydōm spuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda spuszczało; byda spuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz spuszczało; bydziesz spuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie spuszczało; bydzie spuszczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyspuszczany
rzeczownik odczasown.spuszczani
Rybnik

POL: (1) spuszczać ciecz, gaz ze zbiornika; (2) spuszczać np. psa z łańcucha; (3) opuszczać coś np. na linie w dōł; (4) spuszczać sie – liczyć na kogoś, polegać na kimś.

 

Po niedzieli bydymy spuszczać stawy na zima, tōż możesz prziś se po jako ryba na świynta.

Całego tego bojlera niy trza spuszczać, styknie trocha ôdpuścić, bo to ciecze z  wiyrchu na kuplōngu.

Padałach ci, że niy mosz spuszczać tego psa, bo jeszcze kergo ugryzie.

Jo ci byda pomału spuszczoł na linie te graty we kiblu, a ty to na dole ôdbiyrej.

Jo żech sie na ciebie spuszczała, że mi to załatwisz, a tyś mie tak zawalōł.

Na nia sie niy mosz co spuszczać, bo ôna ci ôbieco, a niy przidzie.

 

 

Podej dalij…