stwardnyty

stwardnyty – stwardnięty (pol.)

imiesłów przymiotn. biernystwardnyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...stwardnyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...stwardnyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...stwardnyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... stwardnyci; stwardnyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...stwardnyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...stwardnytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...stwardnytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...stwardnytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...stwardnytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...stwardnytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...stwardnytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...stwardnytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... stwardnytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... stwardnytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
stwardnytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...stwardnytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... stwardnyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..stwardnyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... stwardnyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
stwardnytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... stwardnyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
stwardnytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...stwardnytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...stwardnytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...stwardnytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...stwardnytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...stwardnytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..stwardnytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...stwardnytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...stwardytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...stwardnytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...stwardnyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...stwardnyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... stwardnyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...stwardnyci; stwardnyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...stwardnyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Co mōm zrobić z tym stwardnytym cymyntym?

PL: Co mam zrobić z tym stwardniętym cementem?

 

SI: Czakosz, aż tyn gips bydzie stwardnyty?

PL: Czekasz, ażten gips będzie stwardnięty?

 

SI: Jo już sam je cało stwardnyto tak siedzieć u tego dochtora.

PL: Ja juz tutaj jestem cała stwardnięta (zdrętwiała), tak siedzieć u tego lekarza.

Podej dalij…