swalić

swalić (sie) – wywrócić, przypisać komuś winę (pol.)

bezokolicznikswalić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.swala
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.swalisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.swali
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.swalymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.swalicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.swalōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.swalōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.swalōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.swalōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.swalyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.swalyliście; żeście swalyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.swalyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.swalyła żech; swalyłach; żech swalyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.swalyła żeś; swalyłaś; żeś swalyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.swalyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..swalyły my; my swalyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. swalyłyście; żeście swalyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.swalyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.swalyło żech; żech swalyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.swalyło żeś; żeś swalyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.swalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech swalōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś swalōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł swalōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my swalyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście swalyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli swalyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech swalyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś swalyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była swalyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my swalyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście swalyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były swalyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech swalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś swalyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było swalyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . swol
tr. rozk. l. poj 3. os.niech swali
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.swolcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech swalōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. swalōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. swalōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.swalōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.swalyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. swalyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.swalyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.swalyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
swalyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.swalyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. swalyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.swalyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.swalyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. swalyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.swalyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.swalyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych swalōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś swalōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by swalōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my swalyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście swalyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by swalyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych swalyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś swalyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by swalyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my swalyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście swalyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by swalyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych swalyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś swalyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by swalyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyswalōny
rzeczownik odczasown.swalyni
Rybnik

POL: (1) wywrócić, zwalić ; (2) przypisac winę komuś innemu.

 

Dyć idź kole koła, kej żeś je ôżarty, a niy siodej na ni, bo się kaj swalisz do rantu.

Wiela to kładziecie tego siana na tyn wōz, dyć to swalicie kaj na dziurach.

Czamu żeś swalōł na Cilki, kej żeś to ty zrobiōł?

 

Podej dalij…