szczukać sie


szczukać sie  – czkawkę mieć (pol.)

bezokolicznikszczukać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szczuko mi sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szczuko ci sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szczuko mu sie; szczuko ji sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szczuko nōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szczuko wōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szczuko im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szczukało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szczukało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szczukało mu sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szczukało nōm sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szczukało wōm sie
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szczukało im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sczukało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szczukało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szczukało ji sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szczukało nōm sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szczukało wōm sie
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szczukało im sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szczukało mi sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szczukało ci sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szczukało mu sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.było mi sie szczukało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
było ci sie szczukało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.było mu sie szczukało
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. było nōm sie szczukało
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. było wōm sie szczukało
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.było im sie szczukało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.było mi sie szczukało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. było ci sie szczukało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.było ji sie szczukało
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. było nōm sie szczukało
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
było wōm sie szczukało
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.było im sie szczukało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było mi sie szczukało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było ci sie szczukało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mu sie szczukało
tr. rozk. l. poj. 2. os. niech ci sie szczuko
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mu sie szczuko;
niech ji sie szczuko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.niech wōm sie szczuko
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech im sie szczuko
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szczukało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sczukało by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szczukało by mu sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szczukało by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szczukało by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szczukało by im sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szczukało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szczukało by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szczukało by ji sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. sczukało by nōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szczukało by wōm sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szczukało by im sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szczukało by mi sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szczukało by ci sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szczukało by mu sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. było by mi sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.było by ci sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.było by mu sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.było by nōm sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.było by wōm sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.było by im sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.było by mi sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.było by ci sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. było by ji sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.było by nōm sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.było by wōm sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. było by im sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było by mi sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było by ci sie szczukało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mu sie przidało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. bydzie mi sie szczukało; bydzie mi sie szczukać
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydzie ci sie szczukało; bydzie ci sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mu sie szczukało; bydzie mu sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydzie nōm sie szczukało; bydzie nōm sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydzie wōm sie szczukało; bydzie wōm sie szczukac
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydzie im sie szczukało; bydzie im sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.bydzie mi sie szczukało; bydzie mi sie szczukać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydzie ci sie szczukało; bydzie ci sie szczukać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ji sie szczukało; bydzie ji sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydzie nōm sie szczukało; bydzie nōm sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydzie wōm sie szczukało bydzie wōm sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydzie im sie szczukało; bydzie im sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bydzie mi sie szczukało; bydzie mi sie szczukać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-bydzie ci sie szczukało
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie bydzie mu sie szczukało
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.szczukani sie
Rybnik

 

POL: szczukać sie (kōmuś) – czkawkę mieć (ktoś)

Dejcie już pokōj tej Zycie, bo sie ji bydzie szczukać.

Ôtok mi sie tak szczukało, musioł mie keryś spōminać

Podej dalij…