szanować

szanować (sie) – szanować, dbać (pol.)

bezokolicznikszanować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szanuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szanujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szanuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szanujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szanujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szanujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szanowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szanowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szanowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szanowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szanowaliście; żeście szanowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szanowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szanowała żech; szanowałach; żech szanowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szanowała żeś; szanowałaś; żeś szanowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szanowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szanowały my; my szanowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szanowałyście; żeście szanowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szanowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szanowało żech; żech szanowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szanowało żeś; żeś szanowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szanowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szanowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szanowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szanowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szanowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szanowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szanowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szanowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szanowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szanowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szanowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szanowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szanowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szanowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szanuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szanuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szanujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szanujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szanowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szanowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szanowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szanowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szanowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szanowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szanowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szanowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szanowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szanowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szanowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szanowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szanowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szanowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szanowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szanowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szanowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szanowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szanowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szanowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szanowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szanowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szanowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szanowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szanowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szanowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szanowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szanowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szanowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szanowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szanowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szanowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szanowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szanowali; bydymy szanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szanowali; bydziecie szanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szanowali; bydōm szanować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szanowała; byda szanować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szanowała; bydziesz szanować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szanowała; bydzie szanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szanowały; bydymy szanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szanowały; bydziecie szanować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szanowały; bydōm szanować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szanowało; byda szanować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szanowało; bydziesz szanować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szanowało; bydzie szanować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszanowany
rzeczownik odczasown.szanowani
Rybnik

POL: (1) szanować kogoś, coś; (2) dbać ô coś.

 

Sam mosz szraubyncjer a bajscangi, yno se ich szanuj.

Kej byś se bōł szanowoł te graczki, jak Gryjtka, to byś jeszcze mioł dobre.

Szanuj se te strzewiki, bo ci muszōm styknyć na cało zima.

Podej dalij…