szmuglować

szmuglować (sie) – przemycać (pol.)

bezokolicznikszmuglować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szmugluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szmuglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szmugluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szmuglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szmuglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szmuglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szmuglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szmuglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szmuglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szmuglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szmuglowaliście; żeście szmuglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szmuglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szmuglowała żech; szmuglowałach; żech szmuglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szmuglowała żeś; szmuglowałaś; żeś szmuglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szmuglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szmuglowały my; my szmuglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szmuglowałyście; żeście szmuglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szmuglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szmuglowało żech; żech szmuglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szmuglowało żeś; żeś szmuglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szmuglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szmuglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szmuglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szmuglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szmuglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szmuglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szmuglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szmuglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szmuglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szmuglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szmuglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szmuglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szmuglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szmuglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szmuglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szmuglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szmugluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szmugluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szmuglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szmuglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szmuglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szmuglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szmuglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szmuglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szmuglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szmuglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szmuglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szmuglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szmuglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szmuglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szmuglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szmuglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szmuglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szmuglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szmuglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szmuglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szmuglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szmuglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szmuglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szmuglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szmuglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szmuglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szmuglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szmuglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szmuglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szmuglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szmuglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szmuglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szmuglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szmuglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szmuglowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szmuglowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szmuglowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szmuglowali; bydymy szmuglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szmuglowali; bydziecie szmuglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szmuglowali; bydōm szmuglować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szmuglowała; byda szmuglować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szmuglowała; bydziesz szmuglować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szmuglowała; bydzie szmuglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szmuglowały; bydymy szmuglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szmuglowały; bydziecie szmuglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szmuglowały; bydōm szmuglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szmuglowało: byda szmuglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szmuglowało; bydziesz szmuglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szmuglowało; bydzie szmuglować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernybiglowany
rzeczownik odczasown.biglowani
Rybnik

 

Ôn cołki życi jeździōł do Rusyje a szmuglowoł złoto.

Jo bych sie boł co szmuglować, że mie zawrzōm na granicy.

Piyrwej trza było szmuglować bez granica czeski piwo, a terazki stoji we sklepach wszystkiego pełno.

 

 

Podej dalij…