szporobliwy

szporobliwy – oszczędny (pol.)

przymiotnikszporobliwy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...szporobliwy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...szporobliwo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...szporobliwe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... szporobliwi; szporobliwe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...szporobliwe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...szporobliwego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...szporobliwej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...szporobliwego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...szporobliwych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...szporobliwych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...szporobliwymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...szporobliwej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... szporobliwymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... szporobliwym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
szporobliwym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...szporobliwego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... szporobliwy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..szporobliwo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... szporobliwe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
szporobliwych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... szporobliwe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
szporobliwym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...szporobliwōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...szporobliwym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...szporobliwymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...szporobliwymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...szporobliwym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..szporobliwej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...szporobliwym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...szporobliwych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...szporobliwych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...szporobliwy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...szporobliwo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... szporobliwe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...szporobliwi; szporobliwe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...szporobliwe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Tyn Zeflik je taki szporobliwy, że piechty do roboty chodzi, bo żol mu je dać dwa złote na autobus.

PL: Ten Józek jest taki oszczędny, że chodzi pieszo do pracy, bo jest mu żal wydać dwa złote na autobus.

 

SI: Ôna je tako szporobliwo, że nic niy wyciepnie, yno do kōńca ficuje, a szyje.

PL: Ona jest taka oszczędna, że niczego nie wyrzuci, tylko do końca ceruje a szyje.

 

 

Podej dalij…