szwarny

szwarny – przystojny, piękny, urodziwy (pol.)

przymiotnikszwarny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...szwarny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...szwarno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...szwarne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... szarni; szwarne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...szwarne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...szarnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...szwarnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...szwarnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...szwarnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...szwarnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...szwarnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...szwarnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... szwarnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... szwarnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
szwarnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...szwarnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... szwarny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..szwarno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... szwarne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
szwarnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... szwarne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
szwarnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...szwarnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...szwarnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...szwarnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...szwarnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...szwarnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..szwarnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...szwarnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...szwarnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...szwarnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...szwarny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...szwarno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... szwarne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...szwarni; szwarne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...szwarne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Szwarno je ta twoja dziołcha.

PL: Przystojna jest ta twoja dziewczyna.

 

SI: Takigo szwarnego synka mosz, jo bych go niy była poznała.

PL: Takiego przystojnego syna masz, ja bym go nie poznała.

Podej dalij…