Sztefa, Sztefka

Sztefa, Sztefka – Stefania (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Sztefa, Sztefka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Sztefy, Sztefki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Sztefie, Sztefce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Sztefa, Sztefka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Sztefōm, Sztefkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Sztefy, Sztefki
Wołacz l. poj. Ty…Sztefo, Sztefko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Sztefy, Sztefki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Sztefōw, Sztefkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Sztefōm, Sztefkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Sztefy, Sztefki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Sztefami, Sztefkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Sztefach, Sztefkach
Wołacz l. mn. Wy…Sztefy, Sztefki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Stefania. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Sztefa, Sztefka, Sztefi), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Bezmała ciotka Sztefka sōm we lazarecie, trza by jōm ôdwiydzić.

PL: Podobno ciocia Stefania jest w szpitalu, trzeba by ją nawiedzić.

 

SI: Przida jutro ze Sztefōm a pōmogymy ci te piyrzi szkubać, bo sama bydziesz to szkubała cołko zima.

PL: Przyjdę jutro ze Stefanią i pomożemy ci to pierze skubać, bo sama będziesz je skubała całą zimę.

 

Podej dalij…